Praktijkinformatie – Huisarts R.A. Comello – BERLIKUM

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk R.A Comello, Berltsum

Hôfsleane 52, 9041 AT Berltsum, Tel 0518-461251
(Fax 0518 - 841353)  Spoedlijn 0518-462494

25-08-2021   Goedendag.  HET DEURBELEID van de praktijk IS GEWIJZIGD.    De deur is NIET LANGER OP SLOT.  U kunt zelf weer naar binnen lopen.      HOUD WEL ANDERHALVE METER AFSTAND, draag  BINNEN uw MONDKAPJE.  Dit is uw eigen verantwoordelijkheid, naar uzelf en de ander.  Al zijn de  meeste mensen reeds volledig gevaccineerd, nog velen zijn dat niet !
Huisarts R.A. Comello
Hofsleane 52 9041 AT BERLIKUM

Praktijkinformatie

DEURBELEID mbt het CORONA VIRUS is per 25 augustus GEWIJZIGD

De deur is niet meer op slot. Wij vragen met gezond verstand te handelen, hou 1½ meter afstand
De’gewone’ spreekuren zijn nog beperkt, ondanks de afnemende Corona besmettingen.
De spreekuurcapaciteit is nog steeds te beperkt om alle consultaanvragen te honoreren.
De wachtkamer is door de anderhalve meter niet berekend op meer dan 4 mensen.
Daarom zal de assistente u vragen stellen of u met uw probleem verwijzen naar de huisarts.
Die zal uw klachten nog eens beoordelen en evt in een later telefonisch contact met u bespreken,
of een afspraak maken voor het spreekuur. 

* er wordt zoveel mogelijk telefonisch bekeken wat wel moet gebeuren
Iedereen krijgt in elk geval de Coronavragen: hoesten, snotteren, temperatuur (thuis meten !!)
* De deur van de praktijk is niet meer op slot; houdt wel anderhalve meter afstand !
Vòòr u als spreekuurpatient binnenkomt, graag de temperatuur (thuis) meten !
* de medicijnen kunnen worden aangevraagd op de (3) bekende manieren
*  we kunnen gelukkig meestal alle nodige verpakkingen leveren, al zijn er sommigen lastig te krijgen
*  Afhalen aan het Apotheek LOKET kan ’s middag vanaf 16.00 tot 17.00 uur (druk op de bel)
(Afhalen Medicatie en Formulieren dus als gebruikelijk weer van VIER tot VIJF uur )

Raadpleeg verder Thuisarts.nl of het landelijk publieksnummer van het RIVM 0800 – 1351

WE REKENEN OP UW BEGRIP EN MEDEWERKINGSAMEN HOUDEN WE HET VIRUS ONDER CONTROLE

———————————————————————————————————————————————–

R. A. Comello, apotheekhoudend huisarts
Hofsleane 52, 9041 AT Berlikum

Tel: (0518) 46 12 51
Tel: (0518) 46 24 94 (alleen overdag, bij acute medische spoed)
Fax: (0518) 84 13 53
Herhaalreceptenlijn: (0518) 46 15 44
E-mail: info@huisartsberlikum.nl *

*(het e-mailadres is niet bedoeld voor gezondheidsvragen; in zulke gevallen wordt de mail niet beantwoord)

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Van 12.00 tot 13.00 uur hebben wij lunchpauze. Wij vragen u dan alleen voor spoedgevallen te bellen.

Spreekuur, afspraken maken tussen 08.00-10.00 uur. Telefonisch spreekuur/uitslagen: Op werkdagen van 13.00-13.30 uur. Buiten deze tijden is er altijd dienstdoend arts via de DoktersWacht

Telefoonnummers

Praktijknummer 0518 461251
Op dit nummer krijgt u een keuzemenu,
– optie 1: alleen voor acute spoedgevallen
– optie 3: voor de assistente, bij wie u terecht kunt voor afspraken en korte vragen.

Op sommige momenten van de dag kan het erg druk zijn waardoor u in de wachtrij blijft staan
Probeer het in dit geval later opnieuw. Voor echte spoed kunt u altijd 0518-462494 bellen!
Voor spoedeisende zaken kunt u altijd de Spoedlijn (0518) 46 24 94 bellen.

In de weekends hoort u via het antwoordapparaat van uw huisarts het nummer van de Dokterswacht.
Zie verder rubriek dienst en waarneemregeling.                                                                     090-1127112

Spoednummer (0518) 46 24 94
Wanneer dringend medische hulp nodig is en u via de praktijklijn in de wachtstand staat, kunt u door de toets 1 in te drukken via de spoedlijn direct de assistente bereieken. Ook kunt u natuurlijk het spoednummer 0518-462494 gebruiken.
Via deze toegang wordt u tijdens praktijktijden altijd direct te woord gestaan. De Spoedlijn is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende zaken. Houdt de lijn niet langer bezet dan nodig is !
Als de praktijk gesloten is, hoort u via de spoedlijn op het antwoordapparaat welke dokter dienst doet.

Bloedafname (ivm Corona ;: zie www.hal.frl voor de priklocaties/tijden, of bel  088-2371000 )

Berlikum,
dinsdag     08.30 uur – 09.00 uur
donderdag 08.30 uur – 09.00 uur
Franeker, Kleienburg HAC, Noorderbolwerk 4
maandag-dinsdag-vrijdag   08.30 uur – 10.00 uur
Menaldum, Woonzorgcentr Nijstatelan
dinsdag     08.30 uur – 09.00 uur
donderdag 08.30 uur – 09.00 uur
St Annaparochie. Groene Kruisgebouw, Kade 4dinsdag    08.30 uur – 09.15 uur
woensdag 08.30 uur – 09.15 uur
vrijdag      08.30 uur – 09.15 uur

Verloskunde

In onze regio zijn de verloskundigen uit Stiens, Franeker en Deinum werkzaam (zie voor  telefoonnummers in de rubriek “Belangrijke telefoonnumers” hier rechtsonder).

Als u zwanger bent, wilt u ons dat wel laten weten ??

Belangrijke telefoonnummers

Ziekenhuizen in deze regio Verloskundigen
Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) Praktijk ‘Sinneblinck’ (Marloes, Ilse)
Henri Dunantweg 2 Papyrushôf
8934 AD Leeuwarden 9051 LR Stiens
Tel. (058) 28 66 666 Tel. (058) 25 72 075
www.verloskundigestiens.nl
MCL Oranjeoord All Care Verloskunde’ (Myriam Haverkamp)
Achlumerdyk 2 It Holt 14
8862 AJ Harlingen 9033 WH Deinum
Tel. (0517) 49 99 99 / (058) 28 66 666 Tel. (058) 25 42 631
www.allcareverloskunde.nl
Antonius ziekenhuis Praktijk ‘De Tantes’ (Tessa Sommer & Janet Storm)
Bolswarderbaan 1 Het Want 10
8601 ZK Sneek 8802 PV Franeker
Tel. (0515) 48 88 88 Tel. (0517) 39 80 90
Afsprakenpoli: (0515) 48 81 11 www.verloskundepraktijkdetantes.nl