Afspraken – Huisarts R.A. Comello – BERLIKUM

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk R.A Comello, Berltsum

Hôfsleane 52, 9041 AT Berltsum, Tel 0518-461251
(Fax 0518 - 841353)  Spoedlijn 0518-462494


Beste mensen, (vrijdag 30 september)

Nieuw per 1 oktober: online inzage in uw dossier

Door nieuwe wetgeving, staat uw medisch dossier voor u open voor online inzage. Als u 16 jaar of ouder bent, kunt u hier gebruik van maken door u aan te melden bij een PGO ( Persoonlijke gezondheidsomgeving). Op deze pagina leest u meer informatie hierover en leggen we uit hoe u hier gebruik van kan maken.


COVID is BACK

Houd rekening met de kwetsbaren, haal uw Covid-vaccinatie  dit najaar wanneer u aan de beurt bent ! 60plussers krijgen dezer dagen een oproep van de GGD,  60-minners die jaarlijks een griepspuitoproep krijgen ook via de GGD. Daarna komt iedereen in aanmerking (overheidsinfo) De vaccinatie is weer in de GGD locaties

Dit staat allemaal los van de jaarlijkse Wintergriepvaccinatie in de huisartspraktijk. Wie daarvoor in aanmerking komt krijgt, zoals altijd, van onze praktijk begin oktober een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus. Griepvaccinatie is dan IN DE HUISARTSPRAKTIJK

SPOEDGEVALLEN ? PRAKTIJK COMELLO ALTIJD BEREIKBAAR , 0518-462494

 Zie voor Corona praktijkinformatie  en  vaccinatiecoronavirus & informatie


PRAKTIJKDEUR IS GEOPEND 

 DE PRAKTIJKDEUR is OPEN
(van 8.30-12 en 13.00-17.00) !

APOTHEEK:   AFHALEN MEDICATIE GAAT WEER AAN DE BALIE (16-17 uur) !!    Helaas gaat Corona nog steeds in wisselende mate rond.  Bij hoest en koortsende klachten vragen wij u dringend een Corona zelftest te doen. Bij positieve test kunnen wij hier rekening mee houden, zodat het virus niet weer een lopend vuurtje wordt

  Ook hebben wij helaas, naast Corona soms ook ziekte onder het personeel  

Vriendelijke groeten, blijf gezond 
(Team huisartspraktijk Comello)

Huisarts R.A. Comello
Hofsleane 52 9041 AT BERLIKUM

Afspraken

Voor het maken van  een afspraak kunt u bellen op tel. (0518) 46 12 51  tussen 8.00 en 10.00 uur.

Spreekuur

In deze praktijk werkt huisarts Comello en dikwijls ook de huisarts in opleiding.

Dagelijks is er een spreekuur op afspraak. De assistente maakt de afspraken voor het spreekuur.

In verband met bepaling van urgentie, tijdsbeslag en ruimteplanning zal zij dikwijls informeren naar de aard van de klachten en de hulpvraag. Als regel wordt voor een afspraak, waarin één hulpvraag of meerdere korte vragen behandeld kunnen worden, 10 minuten gereserveerd. Op verzoek kunt u evt. een langer consult  aanvragen, zodat zij daar rekening mee kan houden in de planning. Dit geldt ook wanneer er een kleine chirurgische ingreep dient te gebeuren.

Bel de assistente tijdig (evt via spoedlijn) wanneer een gemaakte afspraak niet door kan gaan!

Telefonisch Spreekuur

Het telefonisch spreekuur is voor korte adviezen, klein overleg, uitslagen van een onderzoeken e.d.
Het telefonisch spreekuur is op werkdagen van 13.00 uur tot 13.30 uur.

Wrattenspreekuur

Naast de gangbare behandelingen van wratten is er gedurende één week per maand vanaf woensdagmorgen stikstof aanwezig op de praktijk. U kunt informeren bij de assistente wanneer er een afspraak gemaakt kan worden voor het laten aanstippen van uw wrat(ten).