Afspraken – Huisarts R.A. Comello – BERLIKUM

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk R.A Comello, Berltsum

Hôfsleane 52, 9041 AT Berltsum, Tel 0518-461251
(Fax 0518 - 841353)  Spoedlijn 0518-462494


CORONA-nieuws :
zie 
praktijkinformatie  en  vaccinatiecoronavirus & informatie


PRAKTIJK GESLOTEN

MAANDAG 21 FEBRUARI T/M 25 FEBRUARI
Waarneming door huisartsenpraktijk Marsum 058-2542255

Herhaalt u tijdig u medicijnen?
(herhalen t/m dinsdag 15 februari)

Huisarts R.A. Comello
Hofsleane 52 9041 AT BERLIKUM

Afspraken

Voor het maken van  een afspraak kunt u bellen op tel. (0518) 46 12 51  tussen 8.00 en 10.00 uur.

Spreekuur

In deze praktijk werkt huisarts Comello en dikwijls ook de huisarts in opleiding.

Dagelijks is er een spreekuur op afspraak. De assistente maakt de afspraken voor het spreekuur.

In verband met bepaling van urgentie, tijdsbeslag en ruimteplanning zal zij dikwijls informeren naar de aard van de klachten en de hulpvraag. Als regel wordt voor een afspraak, waarin één hulpvraag of meerdere korte vragen behandeld kunnen worden, 10 minuten gereserveerd. Op verzoek kunt u evt. een langer consult  aanvragen, zodat zij daar rekening mee kan houden in de planning. Dit geldt ook wanneer er een kleine chirurgische ingreep dient te gebeuren.

Bel de assistente tijdig (evt via spoedlijn) wanneer een gemaakte afspraak niet door kan gaan!

Telefonisch Spreekuur

Het telefonisch spreekuur is voor korte adviezen, klein overleg, uitslagen van een onderzoeken e.d.
Het telefonisch spreekuur is op werkdagen van 13.00 uur tot 13.30 uur.

Wrattenspreekuur

Naast de gangbare behandelingen van wratten is er gedurende één week per maand vanaf woensdagmorgen stikstof aanwezig op de praktijk. U kunt informeren bij de assistente wanneer er een afspraak gemaakt kan worden voor het laten aanstippen van uw wrat(ten).