Afspraken – Huisarts R.A. Comello – BERLIKUM

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk R.A Comello, Berltsum

Hôfsleane 52, 9041 AT Berltsum, Tel 0518-461251
(Fax 0518 - 841353)  Spoedlijn 0518-462494


Wij wensen allen een goed begin voor het Nieuwe Jaar:  voorspoed en gezondheid                               in 2023 !!

Nieuw per 1 oktober 2022: online inzage in uw dossier

Door nieuwe wetgeving, staat uw medisch dossier voor u open voor online inzage. Als u 16 jaar of ouder bent, kunt u hier gebruik van maken door u aan te melden bij een PGO ( Persoonlijke gezondheidsomgeving). Op deze pagina leest u meer informatie hierover en leggen we uit hoe u hier gebruik van kan maken.


Gelukkig is Corona op dit moment niet zo uitgebreid aanwezig, maar .....

Houd rekening met de kwetsbaren, haal uw Covid-vaccinatie dit najaar  Inmiddels komt iedereen in aanmerking (overheidsinfo) De vaccinatie vindt weer plaats in de GGD locaties

De jaarlijkse Wintergriepvaccinatie in de huisartspraktijk is weer achter de rug . We bedanken  allen die een persoonlijke uitnodiging hadden voor hun komst. Per slot van rekening bescherm je zo jezelf én je omgeving

SPOEDGEVALLEN ? PRAKTIJK COMELLO ALTIJD BEREIKBAAR , 0518-462494

 Zie voor Corona praktijkinformatie  en  vaccinatiecoronavirus & informatie


PRAKTIJKDEUR IS GEOPEND 

 DE PRAKTIJKDEUR is OPEN
(van 8.30-12.00 en 13.00-17.00) !

APOTHEEK:   AFHALEN MEDICATIE AAN DE BALIE (16-17 uur) !!  Bij hoest en koortsende klachten vragen wij u dringend een Corona zelftest te doen. Bij positieve test kunnen wij hier rekening mee houden, zodat het virus niet weer een lopend vuurtje wordt

  Ook hebben wij helaas, naast Corona soms ook ziekte onder het personeel  

Vriendelijke groeten, blijf gezond 
(Team huisartspraktijk Comello)

Huisarts R.A. Comello
Hofsleane 52 9041 AT BERLIKUM

Afspraken

Voor het maken van  een afspraak kunt u bellen op tel. (0518) 46 12 51  tussen 8.00 en 10.00 uur.

Spreekuur

In deze praktijk werkt huisarts Comello en dikwijls ook de huisarts in opleiding.

Dagelijks is er een spreekuur op afspraak. De assistente maakt de afspraken voor het spreekuur.

In verband met bepaling van urgentie, tijdsbeslag en ruimteplanning zal zij dikwijls informeren naar de aard van de klachten en de hulpvraag. Als regel wordt voor een afspraak, waarin één hulpvraag of meerdere korte vragen behandeld kunnen worden, 10 minuten gereserveerd. Op verzoek kunt u evt. een langer consult  aanvragen, zodat zij daar rekening mee kan houden in de planning. Dit geldt ook wanneer er een kleine chirurgische ingreep dient te gebeuren.

Bel de assistente tijdig (evt via spoedlijn) wanneer een gemaakte afspraak niet door kan gaan!

Telefonisch Spreekuur

Het telefonisch spreekuur is voor korte adviezen, klein overleg, uitslagen van een onderzoeken e.d.
Het telefonisch spreekuur is op werkdagen van 13.00 uur tot 13.30 uur.

Wrattenspreekuur

Naast de gangbare behandelingen van wratten is er gedurende één week per maand vanaf woensdagmorgen stikstof aanwezig op de praktijk. U kunt informeren bij de assistente wanneer er een afspraak gemaakt kan worden voor het laten aanstippen van uw wrat(ten).